“Jonge generatie wil niets onaangeraakt laten”

“Opvallend is ook dat de jonge generatie niets onaangeraakt wil laten. Lieftallige versjes zul je tevergeefs zoeken. Het leven ervaren velen als surrealistisch. De poëzie is dat soms ook. Er wordt ook een veelheid van vormen gehanteerd, waarbij sommigen niet gehinderd worden door een adequate beheersing van het eigen medium. De belangrijke nieuwe stemmen die wél hun taal beheersen en er mee experimenteren, bieden beklijvende poëzie, die onze tijd niet ontziet.” (De Morgen, Jozef Deleu over Het Liegend Konijn, 16 januari 2021) Lees hier verder.

“Niet wars van vloeibare identiteit”

“Deleu is niet wars van een vloeibare identiteit. Hij beseft dat je de retorische kracht van de taal nooit in handen moet laten van radicale populisten, voor wie het status quo eeuwigheidswaarde heeft, voor wie de natiestaat een doel op zich is en liefst in versteende vorm.” Lukas De Vos in Doorbraak.

Terug naar boven