Het gaat voorbij

“Jozef Deleu geniet een grote naambekendheid als cultuurcriticus, maar een leven lang schrijft hij ook aan zijn eigen verhaal, met een onverzettelijk geloof in de literatuur. De Leuvense hoogleraar en literatuurcriticus Dirk de Geest heeft voor dit boek een ruime selectie gemaakt uit de poëzie, het lyrisch proza en de geruchtmakende redevoeringen van Jozef Deleu. De bundeling eindigt met een uitvoerige ‘uitleiding’ van Dirk de Geest. Daardoor vormt dit boek een unieke gelegenheid om kennis te maken met het oeuvre van de auteur, met een eigen persoonlijkheid en een groot gevoel voor verwoording en stijl.”

“Het gaat voorbij – Poëzie, lyrisch proza en redevoeringen” verscheen bij Uitgeverij van Halewyck, co-editie met Uitgeverij Meulenhoff, telt 440 pagina’s en kost € 25 (ISBN 978 90 5617 757 7).

de inhoud: POEZIE

Uit SCHADUWLOPEN (1963)
De uitvreter
Lijkdienst
Graf
Omarming
Balans
Afreis
Tweesprong
Herfst
Bed
Zwijgen
Woorden

Uit NACHTWERK (1970)
Nachtwerk
Ergens
Tekens 1
Tekens 2
Oktober
Souper
Kastanje
Jaarringen

Uit TEKENEN VAN TIJD (1984)
De wonde
Nooit zag ik eerder
Pour Francine
De dagen
Vrouw
Een knaap die schelpen raapt
Nog honderduit een knaap
Nooit was je mij zo ver
De onbegonnen taak

Uit DE JAGER HEEFT EEN ZOON (1995)
Over de dood
Landschap 1
Landschap 2
Naar Raveel
Het dal der koningen
Zaterdagmiddag 1
Zaterdagmiddag 2
Vrouw
Naar Vermeer
Vakantie
De vader de zoon
Vader l
Vader 2
Zien en horen
Naar Vermeersch
Oude meisjes 1
Oude meisjes 2
Oude meisjes 3
Oude meisjes 4
Oude meisjes 5
Verwachting

Uit HAZEN TROEPEN SAMEN (2000)
Dichter I
Les yeux du coeur
Verzoek
Midden in de nacht
Na de storm
De fotografe
Onaantastbaar
Fin de siècle
In memoriam matris
Verlies
Mistra
Erfdeel
De nederlaag
De schreeuw
De zee
Ontroostbaar
Stapsteen
Dubrovnik
Vrede
Blauw licht
Griekse miniatuur
Drenkeling
Waar zal het zijn
Lichtervelde
Waar het op aankomt
Dichter II

de inhoud: LYRISCH PROZA

Brieven naar de overkant (1972)
Gezangen uit het achterland (1981)
De hazen aan de kim (1985)
Citoyen de la Frontière (1988)
La Normandie de mes rêves (1999)
Gras dat verder groeit (2005)

de inhoud: REDEVOERINGEN

De pleinvrees der kanunniken (1985)
Van ‘Vlaanderen tot Flanders’, van mythe tot cynisme (1986)
Cultuur als schoudervulling.De buitenlandse neerlandicus als cultureel attaché (1988)
Een beetje Columbus zijn.Een pleidooi voor schrijver,boek en lezer (1989)
Mijn vaderland is de Nederlandse taal (1990)
Verzwegen misverstanden (1991)
Laudatio voor Jeroen Brouwers (1992)
Ik zou graag een vogel willen zijn (1994)
Wonen als een merel in de nacht (1994)
De Lage Landen ‘in de vaart der volken’ (2003)

de inhoud: UITLEIDING

Uitleiding door Dirk De Geest

 

 

Terug naar boven