Pers

In het menu worden het Groot Verzenboek, Onbeschut en Hoe Vlaming te zijn? uitgelicht.

1. Interviews (een selectie)
 • ‘Jozef Deleu: op de grens van twee culturen de kastanjes uit het vuur halen’ G. Durnez. // In: Eindhovens Dagblad. – 24- 02- 1967.
 • ‘Je hoeft niet altijd zitten janken over die verscheidenheid.’/M.Ceriez/ In:NRC Handelsblad Cultureel Supplement. 3-04-1981.
 • ‘Jozef Deleu, encyclopedist van de Nederlandse kultuur’/ M. Reynebeau. // In: Knack. 10- 03- 1982.
 • ‘In een wereld vol vervuiling, probeert de dichter het vuur onder de asse brandend te houden. ’/J. Dreesen// In: De Bond. 2- 11- 1984
 • ’Het zijn altijd slechte tijden geweest voor de cultuur. Maar nu zijn ze nog slechter. ’/ C. Dutoit //In: De Nieuwe. 17- 04- 1986
 • ‘Interview met Jozef Deleu’/N. Jacquemin en W. van Rooy// In: Links, Deel I: 7- 06- 1986, deel II: 21- 06- 1986.
 • ‘Kwaliteit is de eerste vereiste’/M. Reynebeau//In: Knack. 15- 04- 1987
 • ‘Vrijmoedig gesprek met Jozef Deleu’/W. Vandaele//In: Neerlandia. mei 1987
 • ‘Ik ben geen doemdenker’/J. Mestdagh// In: De Rode Vaan. 9/16- 07- 1987
 • ‘Nu worden de vruchten geplukt: Nooteboom, Claus, Mulisch. Jozef Deleu ijvert voor de verspreiding van de Nederlandstalige cultuur’/ C. Zoon// In: De Volkskrant. 9- 10- 1987.
 • ‘Kultuur professioneel bekeken. Jozef Deleu: Niemand iets wijsmaken. Het moeilijke evenwicht tussen kultuur, overheid en mecenaat”/E. Durnez en P. F. Antonissen. // In: De Financieel- Ekonomische Tijd. 21- 1- 1988
 • ‘Voor die Vlaamse lankmoedigheid heb ik geen talent. ’/R. Mulder en H. Steketee// In: NRC Handelsblad. 2- 11- 1990.
 • ‘Tedere taalanarchist. ’/H. Camps//In: Elsevier. 14- 09- 1991.
 • ‘De handelingen van Jozef Deleu. Leven, liefde en dood’ / F.Verleyen// In: Knack. 21-10-1992.
 • ‘De grenswachter’. / G. Six// In: De Morgen. 2- 01- 1993
 • ‘Onze man op de grens’/G. Roox//In: De Standaard Magazine. 12- 02- 1993.
 • ‘De leu van Vlaanderen. Oog in oog met Jozef Deleu’/ D. van Bastelaere en H. Vandevoorde//In: Yang. Jg. 29, nr. 3, 1993.
 • ‘Jozef Deleu over verzen en franken’/A. Portegies// In: Literatuur. November- december 1993.
 • ‘La poésie et l’action. Un devoir d’insolence. ’/A. Germoz// In: Archipel. Volume 5. 1995
 • ‘Antipolitiek in Vlaanderen is nu ook anti-Vlaamse politiek’ / L.Neuckermans – P.Van Den Driessche// In: De Standaard. 16/17 – 09- 1995.
 • ‘Septentrion steekt al kwarteeuw hand uit naar Franstaligen’/P. Vandermeersch// In: De Standaard. 19/20 – 10- 1996.
 • ‘Samenwerken met Nederland uit eigenbelang’/E. Bracke//In: De Morgen. 28- 02- 1997.
 • ‘Vlaanderen volgens Deleu’/B. Claerhout//In: Tertio. 5- 07- 2000.
 • ‘Kennis en traditie zijn een tegengif voor dwaasheid’/H. van Humbeeck en F. Rogiers// In: Knack, 12/25- 07- 2000.
 • ’Vlaanderen moet nog leren omgaan met buitenland’/Marcel van Nieuwenborgh// In: De Standaard.12-04-2001.
 • ’Vechten tegen de Europese koopman’/G.Ligtenberg//In: Reformatorisch Dagblad, 25-06-2001.
 • ’Ik ben een berekende rebel’/ F.Rogiers en H.van Humbeeck//In: Knack. 13-02-2002.
 • ’Vlaanderen,een woud van zuiltjes’/E.Durnez en M.Ruyters// In: De Tijd. 2-03-2002.
 • ’Op de grens van de taal’/B.Schampers// In: Trouw. 22-03-2002.
 • ’Het schrijven kan niet zonder het ondernemen’/K.Cambien//In : Ondernemers in West-Vlaanderen.29-03-2002.
 • ’Mededogen is het wapen tegen wanhoop’/ J.de Preter en D.Van Reybrouck//In: De Morgen.20-04-2002.
 • ’Ik ben tevreden dat ik nooit tevreden ben’/J.De Ruyck// In: Het Nieuwsblad.25-04-2002.
 • ’De galante wolf’/A.Luyten// In : De Standaard. 26/27-04-2002.
 • ’Pleinvrees van Vlamingen is overwonnen’/ H.Buddingh // In: NRC-Handelsblad.
  1-05-2002.
 • ‘Vlamingen willen laten zien waartoe ze zelf in staat zijn’ / R.Gollin // In: De Volkskrant. 2-05-2002.
 • ‘Nederlandse taal houdt niet op bij de grens’ / P.van Vlerken // In: Provinciale Zeeuwse Courant.3-05-2002.
 • ‘La blessure sociale des Flamands est toujours là’ / D.Vanoverbeke // In : Le Soir. 1-07-2002.
 • ‘Het wordt tijd dat de Vlaamse angsthaas wordt geslacht.’ // In: Omtrent.Cultuurùmagazine van het Davidsfonds. // januari 2003.
 • ’In hoeverre laat je de ander toe’ / A.van den Bosch // In: Meander.Literair magazine. meander.italics.net . aflevering 223. 28.09.2003.
 • ’Poëzie heeft alles met leven te maken’ / G.Lauwaert // In: De Tijd. 29.01.2004.
 • ’We slagen er niet in onszelf behoorlijk te besturen’ / P.Piryns en H.van Humbeeck // In : Knack . 17.03.2004
 • ‘Menen is lang een’ miseriestad’ geweest’ / A.Loosvelt // In : De Standaard.16.08.2004.
 • ’Kunst en cultuur staan niet buiten de verrechtsing’ / M.Ruyters // In : De Tijd .3.01.2005.
 • ’Geen leven zonder poëzie’ / N.Maes // In: Krant van West-Vlaanderen. 28.01.2005.
 • ’Ik haast me niet naar het einde’ / F.Rogiers // In: De Morgen.16.07.2005.
2. Recensies van poëzie en proza (een selectie)
’Schaduwlopen’
 • ‘De Boekuil. Schaduwlopen’/R. Herreman//In: Vooruit. 23- 07- 1964.
 • ‘Poëziekroniek’/P. Thomas//In: Dietsche Warande en Belfort. November 1964.
‘Brieven naar de overkant’
 • ‘Jozef Deleu: Brieven naar de overkant’/F. Depeuter//In: De Nieuwe Gazet. 14- 03- 1972.
 • ‘Eigen ontdekkingsreis’/A. Demedts//In: De Standaard der Letteren. 14- 04- 1972.
 • ‘Nieuw proza van Vlaamse jongeren’/A. Visser//In: Leeuwarder Courant. 24- 08- 1972.
 • ‘Brieven naar de overkant’/H. Bousset//In: De Spectator. 25- 08- 1973.
 • ‘Jozef Deleu: belangrijke literator’/H. Wolf- Catz//In: Amerfoortse Courant. 3- 01- 1976
‘Nachtwerk’
 • ‘Deleu’s nachtwerk’/G. Faes// In: Het Volk- De Nieuwe Gids . 1- 12- 1970.
 • ‘Nachtelijk denkwerk’/H. Brems//In: Dietsche Warande en Belfort. Mei 1971.
 • ‘Ontmoeting met een dichter’/ W.Spillebeen// In: De Nieuwe. 18-06-1971.
‘Gezangen uit het achterland’
 • ‘Gezangen uit het achterland’/R. van de Moortel//In: Gazet van Antwerpen. 24- 01- 1982.
 • ‘Jozef Deleu als prozaïst?’/F. Auwera//In: De Nieuwe Gazet. 17- 03- 1982.
 • ‘Jozef Deleu: 44 gezangen tegen de tijd’/H. Bousset//In: De Spectator19- 06- 1982.
 • ‘Holten van verdriet’/R. Van de Perre//In: De Standaard der Letteren. 3- 09- 1982
 • ‘Jozef Deleu op eenzame hoogte’/M. Grammens//In: Knack. 29- 09- 1982.
‘Tekenen van tijd’
 • ‘Kijken hoezeer alles en je zelf verdwijnt’/A. M. Musschoot//In: Poëziekrant. November- december 1984.
 • ‘Nauwelijks getolereerd’/H. van Buuren//In: Handen. jg. 1, nr. 4, 1984
 • ‘Levenslang in stervensnood’/D. Rommens//In: Het Volk. 24- 10- 1984.
 • ‘Poëtisch erfdeel van Jozef Deleu’/W. Verhegghe//In: Wij. 8- 11- 1984.
 • ‘Een mens stelt zich vragen’/D. Billiet//In: Knack. 2- 01- 1985.
 • ‘Tekenen van tijd’/H. Brems//In: Dietsche Warande en Belfort. Juli- augustus 1985.
’De hazen aan de kim’
 • ‘Droom als soelaas’/G. Theunissen//In: De Standaard der Letteren. 7- 09- 1985.
 • ‘Lyrisch proza van Jozef Deleu’/L. Wolf- Catz//In: Nieuwe Apeldoornse Courant. 1- 10- 1985.
 • ‘Novelle van J. Deleu’/N. Verschoore//In: Het Laatste Nieuws. 26- 08- 1985.
 • ‘Vlaamse verschillen’/Ten Braven- H. van den Bergh//In: Vrij Nederland. 26- 10- 1985.
 • ‘O- n- v- r- e- d- e, spelde hij hardop. ’/M. Reynebeau//In: Knack. 13- 11- 1985.
’Voorbij de grens’
 • ‘Deleu: op de grens’/M. Hartkamp//In: Leeuwarder Courant. 1- 02- 1991.
 • ‘Un citoyen de la frontière’/H.van den Bergh//In: Vrij Nederland. 2-03-1991.
 • ‘Een teder boek’/D.Meijsing//In: Elseviers Weekblad. 23-03-1991.
 • ‘Grensoverschrijdend proza’/J.Borré//In: De Morgen. 24-05-1991.
 • ‘Jozef Deleu als grensbewoner’/P.de Wispelaere//In: Nieuw Wereld Tijdschrift. Juli-augustus 1991.
 • ‘Van de kwaliteit die poëzie heet’/F.Rogiers//In: Poëziekrant. Juli-augustus 1991.
 • ‘Is er genezing?’/A.Kossmann//In: Provinciale Zeeuwse Courant. 2-08-1991.
 • ‘Deleu romantisch en gereserveerd. Tegen de onvermijdelijke barbarij. ’/ E. H. Kossmann/In: De Standaard der Letteren. 30/31- 10- 1993.
‘De jager heeft een zoon’
 • ‘Jozef Deleu: De jager heeft een zoon’/D.de Geest//In: Leesidee. Juni 1995
 • ‘Zo is het even eeuwig’/J.van Hulle//In: Poëziekrant. Mei-augustus 1995.
 • ‘Poëzie is iets dat mij beroert’/J.Gerits/In: Streven. November 1995.
‘De hazen troepen samen’
 • ‘Jozef Deleu: Hazen troepen samen’/D.de Geest//In: Leesidee. Mei 2000.
 • ‘Wanneer woorden halt houden’/ H.Brems// In: De Standaard der Letteren. 25-05-2000.
 • ‘De dichter : haas of jager ?’ / J.Gerits// In: Streven. september 2000.

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven