Bibliografie

In het menu worden 6 titels uitgelicht: Hoe Vlaming te zijn?, Nieuw Groot Verzenboek, Het gaat voorbij, Overboord, Wij paarden en Alle malen zal ik wenen.

1. Poëzie (een selectie)
 • Schaduwlopen / ill. J. Behaeghel. – Rekkem: De Doorn, 1963. – 68 p.
 • Nachtwerk / ill. O. Landuyt. – Antwerpen- Utrecht: Standaard, 1970. – 56 p.
 • Tekenen van tijd. – ‘ s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1984. – 32 p.
 • De jager heeft een zoon. – Leuven: Van Halewyck, 1995. – 44 p.
 • Hazen troepen samen. – Leuven: Van Halewyck, 2000. – 44 p.
 • Hoe het licht wandelt. – Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Hugo Brems – Leuven – Amsterdam:Van Halewyck – J.M. Meulenhoff , 2002. – 72 p.
 • Onbeschut. – Leuven – Amsterdam: Van Halewyck/Meulenhoff, 2009. – 64 p.
 • Ondoorgrond. Gedichten 1963-2019 – Gent: Uitgeverij Poëziecentrum, 2019 – 350p. ISBN 978 90 5655 268 8
2. Proza (een selectie)
 • Brieven naar de overkant. – Brugge- Utrecht: Orion / Leuven: Davidsfonds. , 1972. – 136 p.
 • Gezangen uit het achterland. – ‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1981. – 80 p.
 • De hazen aan de kim. – ‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1985. – 48 p.
 • Citoyen de la Frontière . – Leuven: Kritak, 1988. – 32 p.
 • Voorbij de grens . – Amsterdam- Leuven: Meulenhoff- Kritak, 1990. – 186 p.
 • Gras dat verder groeit. – Leuven: Van Halewyck, 2005. – 60 p.
3. Verzameld werk
 • Het gaat voorbij. Poëzie, lyrisch proza, redevoeringen. – Keuze uit het werk van Jozef Deleu met uitleiding door Dirk de Geest. Leuven- Amsterdam: Van Halewyck & Meulenhoff, 2007. – 440 p.
4. Essay en monografie (een selectie)
 • Nederlander en Europeeër. Journaal van een cultuurimperialist . – Tielt- Den Haag: Lannoo, 1966. – 192 p.
 • Frans- Vlaanderen . Samen met F. Niessen. – Lier: Van In, 1966. – 112 p.
 • Frans-Vlaanderen . Redactie . Teksten J. Deleu, J. Fermaut, F. Persyn, E. Vandewalle, L. Verhaeghe . Foto’s P. van den Abeele, P. Holderbeke . – Tielt- Utrecht: Lannoo, 1982. – 232 p.
 • De pleinvrees der kanunniken. – Leuven: Kritak, 1987. – 64 p.
 • De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen – Leuven- Amsterdam: Kritak- Meulenhoff, 1993. – 136 p.
5. Bloemlezingen (een selectie)
 • Groot Gezinsverzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood . Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuid- Nederlandse poëzie van de 20e eeuw. – Met 8 tekeningen van H.van de Perre . Tielt – Amsterdam: Lannoo, 1976. – 628 p.
 • Vlaams Leesboek . Samen met A. M. Musschoot. – Tielt: Lannoo, 1986. – 480 p.
 • De 100 beste gedichten van 1999. – Amsterdam – Antwerpen: De Arbeiderspers, 2000. – 140 p.
 • Het huis herinnert zich mij – bloemlezing over het huis, samengesteld en ingeleid door Jozef Deleu, met foto’s van Lodewijk Deleu, Uitgeverij P, 2008. – 160p.
 • Groot Verzenboek. 555 gedichten over leven, liefde en dood. – Veertiende, herziene en uitgebreide druk, Tielt/Amsterdam: Lannoo/Podium, 2009. – 644 p.
 • Nieuw Groot Verzenboek. 600 gedichten over leven, liefde en dood. – Achttiende, herziene en uitgebreide druk, Tielt/Amsterdam: Lannoo/Meulenhoff, 2015. – 80e duizendtal – 692 p.
6. Werk in vertaling (een selectie)
in het Frans
 • Poèmes. Een keuze gedichten vertaald door H.Fagne. – Bruxelles: Fagne, 1967. – 16 p.
 • Citoyen de la frontière. Dans la mesure de Sept. – Vertaald door U. Dewaele. – Liège: Pierre Mardaga, 1993. – 108p.
 • Vivre la Frontière. Vertaling van Gezangen uit het achterland en De jager heeft een zoon. door M.Vincent. – Lausanne- Paris: L’Age d’Homme, l999. – 108 p.
 • La Normandie de mes rêves. Vertaald door Ph. Noble. – Leuven: Van Halewyck, l999. – 8 p.
 • Les lièvres s’attroupent. Vertaling van De hazen troepen samen.Vertaald door M.Vincent en ingeleid door H.Brems en M.Vincent.- Avin-Hannut: Editions Luce Wilquin,2001.- 40 p.
 • Lettres à l’autre rive.Vertaling van Brieven naar de overkant.Vertaald door L.Wouters. – Avin-Hannut : Editions Luce Wilquin,2002.-80 p.
 • Citoyen de la Frontière/La Normandie de mes rêves. Ingeleid door U.Dewaele.Vertaald door U.Dewaele en Ph.Noble. – Avin-Hannut: Editions Luce Wilquin,2003.- 46 p.
in het Duits
 • Grenzbürger. Jenseits der Grenze. Vertaling van Citoyen de la Frontière door H. Bloemen. – Köln: Jürgen Dinter. Verlag für Philosophie, 1993. – 32 p.
in het Hongaars
 • Brieven naar de overkant. – Vertaald door J.Gera. – Budapest: Magnetö, 1993. – 96 p.
 • Citoyen de la Frontière. – Vertaald door J.Gera. – Budapest: Magyar Naplo, 1996. – 32p.
in het Bulgaars
 • De jager heeft een zoon. – Vertaald door A.Dancheva- Manolova. – Sofia: Plus 5,
  1999. – 48 p.
in het Servo – Kroatisch
 • Citoyen de la Frontière. – Vertaald door J.Novakovic – Lopusina. – Beograd: Erazmo , 1992. – 32 p.
 • Mijn vaderland is de Nederlandse taal. – Vertaald door J.Novakovic – Lopusina. Beograd: Erazmo, 1993 . – 16 p.
 • Brieven naar de overkant. – Vertaald door J.Novakovic – Lopusina. Beograd: LutErazmo, 1995. – 60 p.
 • De jager heeft een zoon. – Vertaald door J.Novakovic – Lopusina. Beograd: Erazmo, 1996. – 64 p.
 • Hazen troepen samen. – Vertaald door J. Novakovic – Lopusina Beograd: Erazmo, 2001. – 64 p.

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven