Hoe Vlaming te zijn?

Uit de aankondiging van het boek: “Als de Vlaamse beweging twee auteurs heeft voortgebracht die nog stof tot nadenken bieden, dan zijn dat August Vermeylen en Jozef Deleu. Striemend zijn hun woorden voor ofwel de cultuurflaminganten ofwel de vlaamskiljonse arrivisten. Zij buigen zich over de vraag hoe je Vlaming kunt zijn in het België en Europa van vandaag. Hoe Vlaming te zijn? combineert twee van de meest actuele essays van Vermeylen met vier van de meest betekenisvolle toespraken van Deleu. Of ze nu spreken over de zin van cultuur, over de verhouding van de culturele wereld tot de academische wereld, over de relatie van Vlaanderen tot België, steeds houden de schrijvers Vlaanderen een krachtig emancipatorisch ideaal voor. Die emancipatie is immers nog niet voltooid, sterker: ze zal nooit voorbij zijn. In zijn inleidende essay peilt Hans Vandevoorde de actualiteit van Deleus en Vermeylens teksten. Het is geen poging om de auteurs als profeten af te schilderen, maar wel om hun plaats aan te duiden in ons collectieve geheugen.”

• August Vermeylen (1872-1945) was een Vlaams schrijver, kunsthistoricus en politicus. Hij was stichter van het links georiënteerde Nieuw Vlaams Tijdschrift en medeoprichter van Van Nu en Straks, waarin hij zijn bekende essay ‘Kritiek der Vlaamsche Beweging’ publiceerde.
• Jozef Deleu (1937) is dichter, prozaïst, essayist en samensteller van onder meer Het Liegend Konijn en het Nieuw Groot Verzenboek. Hij was stichter en hoofdredacteur van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel, het Franstalige tijdschrift Septentrion en de jaarboeken De Franse Nederlanden en The Low Countries.
• Hans Vandevoorde (1960) doceert Nederlandse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is medewerker van Ons Erfdeel en Poëziekrant en schrijft een biografie over August Vermeylen.

Hoe Vlaming te zijn? – Jozef Deleu, August Vermeylen – Uitgeverij Polis – 176 pagina’s – ISBN 978-94-6310-239-1 – € 22,50 – Verschenen op 24 april 2017.

 

Boekvoorstelling & debat
Het boek werd op vrijdag 12 mei 2017 gepresenteerd door uitgever Harold Polis in Cultuurcentrum De Steiger in Menen, thuisstad van de jarige ereburger Jozef Deleu. Gekoppeld aan de presentatie van het boek werd er een debat gehouden over de thema’s die behandeld worden in het boek. In het panel zetelden – van links naar rechts op de foto’s – Jos Geysels, Bruno De Wever en Hans Vandevoorde. Jozef Deleu vervoegde het panel in het tweede deel. Moderator was Anna Luyten. Muzikale intermezzi door pianist Claus Vermeulen.

Terug naar boven