Biografie

Jozef Deleu werd geboren te Roeselare (West-Vlaanderen) op 20 april 1937.

Hij is
Hij was ook
 • Stichter en hoofdredacteur (1957-2002) van het Vlaams-Nederlands tijdschrift Ons Erfdeel, het tijdschrift Septentrion, het jaarboek De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Français, en het jaarboek The Low Countries
 • Afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse “Stichting Ons Erfdeel” (1970-2002).
 • Lid Raad Nederlandse Taal en Letteren, Taalunie, Den Haag (1984-1997 & 2007-2012).
 • Lid bestuur Genootschap Belle van Zuylen, Den Haag (1991-1993).
 • Lid bestuur Genootschap Onze Taal, Den Haag (1992-1998).
 • Lid raad van bestuur Kunstenfestivaldesarts, Brussel (1993-1994).
 • Lid jury Koningin Paola Prijs voor het onderwijs, Brussel (1995-2007).
 • Lid Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland, Brussel (1998-2006).
 • Lid bestuurscomité Prins Filip Fonds, Brussel (1998-2007).
 • Voorzitter Jury VSB Poëzieprijs, Amsterdam (1999).
 • Lid Forum 21 van de Vlaamse Regering, Brussel (2001-2002).
 • Lid bestuur Nederlands Literair-, Productie- en Vertalingenfonds , Amsterdam (2003-2009).
 • Voorzitter Jury Prijs van de Nederlandse Letteren, Den Haag (2004).
 • Lid bestuur Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Brussel (2004-2012).
 • Lid raad van bestuur van de VRT, Brussel (2005-2014).
Boeken en brochures over Jozef Deleu (een selectie)
 • Jan Campertprijzen l981 . G. H. ’s Gravesandeprijs voor Jozef Deleu . J.Boyens. – ‘s- Gravenhage: BZZTôH, 1981. – 110 p.
 • Monologen met Jozef Deleu. – F.Rogiers. – Leuven: Kritak, l993. – 132 p.
 • De rode telefoon. Bij de zestigste verjaardag van Jozef Deleu. J.Brouwers. Leuven: Van Halewyck, 1997. – 108 p.
 • Jozef Deleu 60 . G.Pype, E.Couvreur, L.Apostel, H.Brems, F.Persyn, P.Lodewyck, L.Deleu. – Rekkem: E. Couvreur, 1997. – 52 p.
 • Hoe ver-drijven intellectuelen de postmoderniteit? Vlaamse intellectuelen in de postmoderne wereld . – P.Loobuyck . – Brussel: VUBPress,2000. – 342 p.
 • Jozef Deleu . Monografie A.M. Musschoot. – Brugge: VWS-Cahiers, 2001. – 48 p.
 • Een man van zijn woord. – Uitleiding door Dirk de Geest in Het gaat voorbij. Poëzie, lyrisch proza, redevoeringen. Keuze uit het werk van JD. – Leuven – Amsterdam: Van Halewyck & Meulenhoff, 2007. 440 p. – Uitleiding: p. 416-434.
Interviews met Jozef Deleu (een selectie)
 • ‘Ik ben een berekende rebel’ / F.Rogiers en H.van Humbeeck// In: Knack . 13-02-2002.
 • ‘Op de grens van de taal’ / B.Schampers// In: Trouw. 22-03-2002 .
 • ‘Mededogen is het wapen tegen wanhoop’/ J.de Preter en D.Van Reybrouck // In : De Morgen. 20-04-2002
 • ‘De galante wolf’/ A.Luyten // In: De Standaard. 26/27-04-2002.
 • ‘Pleinvrees van Vlamingen is overwonnen’/ H.Buddingh // In: NRC-Handelsblad. 1-05-2002 .
 • ‘Vlamingen willen laten zien waartoe ze zelf in staat zijn’ / R.Gollin // In: De Volkskrant. 2-05-2002 .
 • ‘La blessure sociale des Flamands est toujours là’ / D.Vanoverbeke // In : Le Soir . 1-07-2002.
 • ‘Poëzie heeft alles met leven te maken’ / G.Lauwaert // In: De Tijd . 29.01.2004 .
 • ‘We slagen er niet in onszelf behoorlijk te besturen’ / P.Piryns en H.van Humbeeck // In: Knack . 17.03.2004
 • ‘Kunst en cultuur staan niet buiten de verrechtsing’ / M.Ruyters // In: De Tijd . 3.01.2005.
 • ‘Ik haast me niet naar het einde’ / F.Rogiers // In: De Morgen. 16.07.2005.

 

 

 

 

Terug naar boven