Nieuw Groot Verzenboek

Nieuw Groot Verzenboek. 600 gedichten over leven, liefde en dood. – Negentiende, herziene druk, Tielt/Amsterdam: Lannoo/Meulenhoff, 2021. – 85e duizendtal – 686 p. – EAN 9789080864535 👁‍🗨 Lees hier de reacties in de pers.

Woord vooraf door Jozef Deleu

“Deze editie van het Nieuw Groot Verzenboek is herzien. Ze bevat nieuw werk van eenentwintig vooral jonge dichters . De omvang van de bloemlezing bedraagt ongewijzigd 600 gedichten over leven, liefde en dood. Het is een thematische bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw.
De gedichten zijn gegroepeerd rond de grote en elementaire thema’s in ons leven: verwachting en geboorte, kinderjaren en jeugd, liefde, samenleven, huwelijk, vriendschap, het ouderhuis, vragen die onbeantwoord blijven, eenzaamheid, ziekte en dood.
Hoe bepalend de thema’s ook zijn bij de selectie van de gedichten, toch werden bij de keuze strenge kwaliteitsnormen gehanteerd. Uiteraard zijn die subjectief. Deze bloemlezing richt zich niet alleen tot de kenners maar ook tot een zo groot mogelijk publiek. Tevens wil ze alle liefhebbers van gedichten een veelzijdig en evenwichtig beeld geven van onze poëzie.
De zeven afdelingen waarbinnen de gedichten chronologisch werden gegroepeerd – beginnend met de oudste dichter en eindigend met de jongste – mogen niet als strenge begrenzing worden beschouwd. Verscheidene gedichten zouden evenzeer gepast hebben in een andere afdeling. Zoals in het leven lopen motieven en thema’s soms door elkaar heen. Vaak gaat het in eenzelfde gedicht ook over leven, liefde en dood.
Dit Nieuw Groot Verzenboek omvat onze moderne poëzie, die in het Zuiden begint met Guido Gezelle (1830-1899) en in het Noorden met Herman Gorter (1864-1927).
De 1ste editie verscheen in 1976. Zij behelsde 500 gedichten. Sindsdien zijn er in daarop volgende uitgaven wijzigingen aangebracht.
In 2009 kwam de 14de editie uit. Hierin werden 555 gedichten opgenomen. Dat resulteerde in een drastisch herziene uitgave waarin de recente poëzie een nog adequatere plaats kon worden toebedeeld.
In de 18de editie uit 2015 werden 600 gedichten opgenomen, waardoor meer gedichten van nieuwe, overwegend jonge dichters een plaats kregen.
Deze 19de editie is geactualiseerd en schenkt opnieuw aandacht aan de jongste generatie dichters. Zoals in alle voorgaande edities blijft er ruime aandacht voor werk van oudere dichters.
Sinds het verschijnen van de eerste editie in 1976 zijn leven en maatschappij in velerlei opzichten sterk veranderd. Het spreekt vanzelf dat deze ontwikkelingen ook invloed hebben gehad op de poëzie. Hoop en onzekerheid, liefde en vertedering, vereenzaming en wanhoop vormen ook voor de jongere dichters de grondstof voor hun poëzie.
Ik hoop dat deze 19de editie van het Nieuw Groot Verzenboek een veelzijdig en betrouwbaar beeld geeft van de diversiteit en de rijkdom van de poëzie in het Nederlands.”

Nieuw Groot Verzenboek
Nieuw Groot Verzenboek – 600 gedichten over leven, liefde en dood – Jozef Deleu – 19e druk 2021

Nieuw Groot Verzenboek. 600 gedichten over leven, liefde en dood. – Negentiende, herziene druk, Tielt/Amsterdam: Lannoo/Meulenhoff, 2021. – 85e duizendtal – 686 p. – EAN 9789080864535.

Nieuw Groot Verzenboek
Nieuw Groot Verzenboek – 600 gedichten over leven, liefde en dood – Jozef Deleu – 18e druk – 2015
Terug naar boven