Nieuw Groot Verzenboek

Het Nieuw Groot Verzenboek, samengesteld door Jozef Deleu, is al sinds 1976 een onmisbaar referentiewerk voor elke poëzieliefhebber. Met zijn bloemlezing beoogt Deleu voor ieder gelukkig of wanhopig moment in een mensenleven inspiratie, hoop, troost of inzicht te bieden. Met bekende gedichten van Gorter en Gezelle, maar ook minder bekend werk van dichters van dit moment, onder wie Tom Lanoye, Erik-Jan Harmens en Ellen Deckwitz biedt het Nieuw Groot Verzenboek ervaren en minder ervaren lezers een prachtig overzicht van de Nederlandstalige poëzie.

Nieuw Groot Verzenboek. 600 gedichten over leven, liefde en dood. – Achttiende, herziene en uitgebreide druk, Tielt/Amsterdam: Lannoo/Meulenhoff, 2015. – 80e duizendtal – 692 p. – EAN 9789080864528.