Pers over Verzenboek

KOM ALS LEZER THUIS
“Wie graag wil weten hoe jong poëtisch geweld denkt over die ‘eeuwige’ en deels ‘ouderwetse’ thema’s zal zich deze nieuwe uitgave aanschaffen. En vooral, wie nog geen boek met ongelooflijk fraaie gedichten in huis heeft staan, komt hier als lezer veilig ‘thuis’.” Dirk De Geest in Mappalibri (april 2021)

UIT DE TIJD GEVALLEN
“In zijn nieuwe bundel met puntige miniaturen toont dichter Jozef Deleu zich als een man in de herfsttij van zijn leven. Uit de negentiende editie van zijn Nieuw Groot Verzenboek blijkt dan weer zijn uitzonderlijke métier als bloemlezer: hij is tegelijk keurmeester en schatbewaarder.” Hendrik Tratsaert in De Lage Landen (23 maart 2021)

FEEST VAN DE TAAL
“Deze bloemlezing die, over de eeuwen heen, het puik van de Nederlandstalige dichtkunst bundelt, is een Feest van de taal; een festijn van wat met taal mogelijk is.” Marc Bruynseraede in Meander (5 maart 2021)

DE DICHTER IN DE BLOEMLEZER
“Jozef Deleu schrijft niet in hoofdletters. Hij is een man met een uitgesproken mening, maar wars van verabsolutering. Dat zie je zowel in de zoveelste editie van zijn legendarische bloemlezing als in zijn eigen gedichten. (…) Zouden sommige gedichten in Nieuw groot verzenboek. 600 gedichten over leven, liefde en dood het statuut van klassiek kunnen bereiken, zoals ‘Ik schrijf je neer’ van Claus en zoveel ander onmisbaar werk dat hier opgenomen werd? Best mogelijk, want dit boek brengt het werk, ook van een nieuwe generatie, bij een heel ruim lezerspubliek. Van de verschillende edities werden immers bijna 85.000 exemplaren verkocht. Op die manier komt de poëzie al eens onder de mensen.” Paul Demets in De Standaard (6 februari 2021)

POËZIETUIN MET 5 STERREN
“Telde de eerste uitgave 320 bladzijden en 500 gedichten, de nieuwste versie, de negentiende herziene druk, 686 pagina’s en 600 gedichten. Door de zuivering en de verjonging lijkt het wel of deze uitgave nooit eerder is uitgegeven. Daarenboven heeft de anthologie een aantrekkelijke vormgeving meegekregen; de stijl is sober. Dat moet Jozef Deleu ook voor ogen hebben gehad: poëzie verdient een mooie verpakking.” Guido Lauwaert in Doorbraak (28 januari 2021)

EEN BRUG
“Deze bloemlezing vormt ongemerkt een brug tussen de tijd dat poëzie serieuzer en zwaarder van aard werd geacht, en deze tijd waarin poëzie vooral via podium/theater festivals wordt beleefd. Voor Jozef Deleu maakt dit niet uit. Van hem kun je verwachten dat hij al die 600 gedichten kent en ze met gevoel voor tijd en persoon gekozen heeft in de stilte van zijn werkkamer.” Ingrid van der Graaf in Literair Nederland (3 februari 2021)

Nieuw Groot Verzenboek. 600 gedichten over leven, liefde en dood. – Negentiende, herziene druk, Tielt/Amsterdam: Lannoo/Meulenhoff, 2021. – 85e duizendtal – 686 p. – EAN 9789080864535

Over eerdere edities

PRACHTIGE BLOEMLEZING
“Vorig jaar kwam de prachtige bloemlezing het Nieuwe Groot Verzenboek uit, onder redactie van Jozef Deleu (1937) vooral bekend als samensteller van het tweejaarlijks poëzie tijdschrift Het Liegend Konijn. Deleu is een groot kenner en volger van de Nederlandstalige poëzie. Van de wieg tot het graf zou je kunnen zeggen, gezien de indeling van het Groot verzenboek. Ongelooflijk ook hoe hij steeds weer opnieuw verrast met zijn keuze en samenstelling. (…) Deze bloemlezing vormt ongemerkt een brug tussen de tijd dat poëzie serieuzer en zwaarder van aard werd geacht, (en alleen voorgedragen in kleine kring) en deze tijd waarin poëzie vooral via podium/theater festivals wordt beleefd. (…) Zijn onvermoeibare inzet om poëzie die er toe doet wereldkundig te maken, is wederom zeer prijzenswaardig.” Lees hier de volledige recensie van Ingrid van der Graaf in Literair Nederland (22/02/2016)…

DE DELEU-300 IS DE QUOTE-500 VOOR DICHTERS
“Een Quote-500 voor dichters! Het Nieuw Groot Verzenboek samengesteld door Jozef Deleu lijkt een onschuldige verzameling van gedichten die commentaar geven bij alle fasen van het leven, maar dat is het niet. Het is een goeddoordachte lijst met alleen de beste dichters in het Nederlandstalige taalgebied. Het is gewoon een keiharde hitlijst. Wie zijn best doet, kan door tellen en deduceren achterhalen wie eigenlijk de beste dichter van de laatste honderd jaar is! Blijf lezen. Ik heb daarom het Verzenboek omgedoopt tot de Deleu-300 in navolging van de Quote-500. Dat getal klopt niet helemaal omdat er 311 dichters voorkomen in de lijst. Maar er staan wel meer rekenfoutjes in het boek… Geeft niks, daar koop je hem niet voor! Hoe ik weet dat het hier om een verkapte Top-40 gaat? Er zijn een paar aanwijzingen. Eén is de manier waarop dichters reageren die zichzelf terugvinden in de bundel. Ik citeer een Facebook-post van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze (van 5 december) als hij via een plaatje laat zien dat hij het over dit Verzenboek heeft met 600 verzen: “Waarvan drie van mij. Trots.” Een tweede aanwijzing is dat…” Lees hier verder op de blog van Ernst Jan Peters.

DAAR ZIJN GEEN WOORDEN VOOR
“Uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen maken ons sprakeloos. We weten even niet meer wat gezegd en dan grijpen we naar de taal van dichters. Zij helpen ons om ons verdriet over een overleden ouder, kind of vriend op papier te zetten, zij fluisteren ons de woorden in waar we hopeloos op zoek naar zijn als we onze liefde willen uitspreken… Jozef Deleu – zelf ook dichter – heeft er de voorbije veertig jaar voor gezorgd dat onze dichters altijd in de buurt zijn. Dat deed hij met zijn ‘Groot Verzenboek’, dat dit najaar voor de 18de keer verschijnt.” – Jan Gheysen, Krant van West-Vlaanderen, 20 november 2015, p. 6-7

EEN TOEVLUCHTSOORD VAN VERZEN
“Voor de zevende keer perst dichter en bloemlezer Jozef Deleu in het Nieuw Groot Verzenboek de moderne Vlaamse en Nederlandse poëzie bij elkaar in een kaft met een rug van vijf centimeter breed. Het blijft een goudmijn voor momenten van grote emoties.” – Charlotte Van den Broeck, De Standaard, 20 november 2015

EIGENTIJDS-KLASSIEKE POËZIE
“Deleu is een bijzonder betrouwbare en tolerante gids door de Nederlandse literatuur van de afgelopen eeuw. Zo zijn alle grote dichters ruimschoots vertegenwoordigd, maar gaat er opvallend veel aandacht uit naar verdienstelijke jongeren. Deze nieuwe editie is inderdaad uitgebreid met ruim vijftig extra gedichten, en daarenboven is de selectie van ouder werk tot op zekere hoogte geactualiseerd. (…) Kortom, Deleu heeft een voorkeur voor wat ‘eigentijds-klassiek’ genoemd kan worden: de literaire traditie die vandaag nog aanspreekt, en de nieuwste literatuur die kans maakt om klassiek te worden. Verrassing, verdieping, suggestiviteit, literaire meerwaarde vormen daarbij dominante criteria. In die zin vormt dit boek een terecht pleidooi voor de polyfonie, de veelzijdigheid van de Nederlandse literatuur, zowel inhoudelijk als stilistisch en formeel.” – Dirk De Geest, de leeswolf, nr. 8, november 2009

GEDICHTEN OM IN TE WONEN
“Een onmisbare bloemlezing voor de grote momenten in het leven.” (…) “Van de geboorte tot het sterfbed: wie op zoek is naar poëzie voor de grote momenten in het leven, vindt ze in de bloemlezing van Deleu. Het is ongetwijfeld een reden voor het grote succes van de zes edities tot nu toe. In 1976, toen de eerste uitgave verscheen, zag de wereld er natuurlijk nog overzichtelijker uit dan vandaag. Toen heette het boek nog het Groot gezinsverzenboek. Deleu lijkt door zijn opzet niet aan canonisering te willen doen, omdat hij de beste gedichten over de verschillende thema’s bijeengezocht heeft, maar zijn bloemlezing heeft door het respect die ze verdient wegens de strenge kwalitatieve eisen, die status wel gekregen. Driekwart van de dichters zijn Nederlanders. Dat lijkt mij representatief, al zijn de Vlaamse eigentijdse dichters aan een inhaalbeweging bezig. Deleu’s bloemlezing wordt dan ook terecht dikker en jonger.” – Paul Demets, De Morgen, 4 november 2009

GROOT VERZENBOEK
“Deleu maakte een bloemlezing die volgens de flaptekst ‘zowel ervaren poëziekenners als jonge liefhebbers (…) inspiratie, inzicht, troost en verdieping’ kan brengen. Dat is misschien een beetje zwaar, maar toch zou dit mij – als jonge, beginnende poëzielezer in 1980 – erg hebben aangesproken. Want net als in de bloemlezing van Komrij houdt Deleu zich verre van poëtisch bedoelde humbug of redeloos geronk. Zijn bloemlezing, nu al 33 jaar op de markt, heeft het in zich om, met die van Komrij, tot het belangrijkste studieobject voor de poëzielezer in de nabije of verre toekomst uit te groeien. (…) Het Groot Verzenboek, kortom, leeft. Net als de Nederlandstalige poëzie.” – op http://www.pzr.be, Chrétien Breukers, 4 oktober 2009

 – in “10 om naar uit te zien – poëzie”, PD, De Morgen, 23 september 2009

AANRADER VAN DE WEEK
“Het Groot Verzenboek van Jozef Deleu is aan zijn zesde editie toe. Het is dikker, jonger, evenwichtiger en snediger dan ooit tevoren. (…) Gedichten in een rubriek onderbrengen, oriënteert de lectuur ervan en dat staat een ‘open’ lezing in de weg. Maar daar is sterke poëzie wel tegen bestand en daaraan heerst geen gebrek.” – Marc Reynebeau in De Standaard, 18 september 2009

ALTIJD OVER WAAR HET ECHT IN HET LEVEN OM GAAT
“Als woorden te kort schieten, grijpen we naar de woorden van de dichters, die ook te kort schieten maar het mysterie van het bestaan indringend benaderen. Poëzie biedt verwondering, herkenning en troost. Vandaar dat ik met het Groot Verzenboek een bloemlezing wil aanreiken die niet ergens hoog op de boekenplank moet prijken, maar altijd binnen handbereik moet blijven. (…) Die waaier van verscheidenheid in genre en leeftijd boeit me zeer.” – Jooris van Hulle in Tertio, 9 september 2009

POËTISCHE UPGRADE
“Wat Ons Kookboek is voor de gastronomie is het Groot Verzenboek voor de poëzie: een standaardwerk dat op gezette tijden wordt geactualiseerd en aldus moeiteloos als boegbeeld overeind blijft.”
“Een overzichtsbloemlezing als het Groot Verzenboek, die een à twee keer per decennium wordt bijgewerkt, heeft een onmiskenbaar historische waarde. Het is een must have – en dankzij de verjonging een poëtische upgrade – voor allen die zich door de Nederlandstalige poëzie laten boeien, én een perfecte initiatie voor hen die zich hebben voorgenomen om daar ooit eens werk van te maken.” – Philip Hoorne in Knack, 9 september 2009

Pers over… eerdere edities

Jozef Deleu, “Groot Gezinsverzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuid- Nederlandse poëzie van de 20e eeuw.”, met 8 tekeningen van H.van de Perre, Lannoo, 1976, 628 p.

“Aan het succesverhaal van dit boek komt geen eind. Meteen het bewijs dat poëzie mensen blijvend weet te raken.” – Poëziekrant

“Een ernstige bundel over het leven zelf.” – De Tijd

“Een prima overzicht van de hedendaagse Nederlandstalige poëzie.” – Nederlandse bibliotheekdienst

Terug naar boven