Het paard van mijn vader… in de pers

‘Schrijven is in de traditionele Chinese miniatuurkunst het schilderen van gedachten’ aldus De Standaard. Prangende gedachten soms van filosofische aard, in heldere taal en gevat in miniatuurgedichten. Bv: Einde: ‘Niet langer gedoogd maar geroepen verlost uit de tijd. Opdracht volbracht.’ En: Metafysisch: ‘Blijft de aarde onverstoord draaien om de zon of niet.’ Steeds zeven regels met een witregel tussen vers 5 en 6. Zeer de moeite waard. Mooi vormgegeven. Je kunt het neerzetten als een kunstwerk. Vanaf de eerste gedichten melancholisch van inhoud. Jozef Deleu is een Vlaams dichter en prozaschrijver. – NBD Biblion, 10 mei 2023, T.H.

Het paard van mijn vader: een poëtische kleinood met haast bibliofiele allures.” – Mappalibri, mei 2023, Dirk De Geest

“Omdat deze poëzie zo uitgebeend is, hooguit vijftien woorden per gedicht, vraagt zij om vertraging. Elk woord heeft niet alleen gewicht, in klank en ritme, maar ook in verschillende betekenissen. Alle miniaturen zijn op verschillende manieren te lezen, waardoor de bundel veel meer miniaturen bevat dan je op het eerste gezicht zou denken.” – tzum, 16 april 2023, Dietske Geerlings

“Stilstand is achteruitgang, daar is bij Deleu geen sprake van. Hij ontwikkelt zich door in zijn verzen en deze bundel is zeker voor zijn volgers een onmisbare schakel in zijn indrukwekkende oeuvre.” – Meander, 7 april 2023, Maurice Broere.

“Bevatten Het paard van mijn vader en voorgaande bundels meer gedichten over familie, dier, afscheid, landschap dan over maatschappij of wereld, Deleus engagement klinkt er toch in door. Sober, maar niet zo stil. Deleu wordt met de jaren minder mild – radicaler, zo u wil – voor wat in zijn ogen kwaliteit ontbeert, of het nu in de politiek, de media of de cultuur is.” – De Standaard, 25 maart 2023, Filip Rogiers

Het paard van mijn vader tekent in aansprekende gedichten de denk- en gevoelswereld van de dichter die Jozef Deleu altijd is geweest en gebleven.” Kunsttijdschrift Vlaanderen, maart 2023, Jooris van Hulle

Terug naar boven