Opinie in DS: ‘Une main tendue’ sinds de jaren 60

Deze opinie-bijdrage verscheen in De Standaard van 15 februari 2019: “Flirt flamand, het Vlaamse themaprogramma op de Foire du Livre in Brussel, wil onze literatuur in Franstalig België meer bekendheid geven. Dat het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) op de Foire du Livre de honneurs waarneemt, ligt voor de hand. Het fonds stelde een gevarieerd programma samen met de medewerking van Vlaamse auteurs, vertalers, illustratoren en striptekenaars. Het mag geen eenmalig feestje worden, liet Koen Van Bockstal, directeur van het fonds, in deze bijlage noteren. Een wijze verzuchting!
Maar ik wil van deze Flirt flamand graag gebruikmaken om de aandacht te vestigen op eerdere realisaties ten voordele van onze literatuur in Franstalig gebied. Ik ga ervan uit dat voorkennis voor niemand hinderlijk kan zijn en dat de gevleugelde woorden van Alexandre Dumas mogen blijven inspireren: ‘Il est permis de violer l’histoire, à condition de lui faire un enfant’.
Reeds in de jaren 60 werd in het cultureel tijdschrift Ons Erfdeel gepleit voor meer culturele samenwerking tussen de taalgemeenschappen in België. Het blad publiceerde systematisch Franse vertalingen van Nederlandstalige literatuur en ook een bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling.
In 1972 lanceerde de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel het Franstalige tijdschrift Septentrion, het enige tijdschrift over ‘arts et culture de Flandre et des Pays-Bas’. Een uniek blad, ‘une main tendue’ naar de francofonie, aldus de Franstalige pers.
Septentrion publiceert nog steeds in ieder nummer Nederlandstalige literatuur in Franse vertaling. De vertalingen worden deskundig omkaderd door bijdragen van vooraanstaande critici. Veel literaire vertalers kregen van de redactie opdrachten en zagen hun vertalingen in Septentrion gepubliceerd. In 2015 werd Un grand cru gepubliceerd, een tweetalige bloemlezing van vijftig gedichten, sinds de eeuwwisseling in het blad verschenen.
De redactie van Septentrion heeft ook talrijke manifestaties in België, Luxemburg en Frankrijk georganiseerd met Franse vertalingen als centraal thema. Aan deze evenementen werkten onder anderen Hugo Claus, Rutger Kopland, ­Leonard Nolens, Miriam Van hee en Margriet de Moor mee. Er werd ook werk van oudere auteurs als Gezelle, Multatuli en Elsschot in vertaling op scène gebracht. De wijze waarop Josse De Pauw in Luik de ‘Toespraak tot de Hoofden van Lebak’ van Multatuli in Franse versie vertolkte, in aanwezigheid van koningin Fabiola, blijft onvergetelijk. Vertaalde gedichten werden ook op muziek gezet en vertolkt door de veel te vroeg overleden zanger en componist Dirk Van Esbroeck.
Et pour la petite histoire: Septentrion is al decennia aanwezig op de Foire du Livre in Brussel.”
STICHTER EN GEWEZEN HOOFDREDACTEUR ‘ONS ERFDEEL’ EN ‘SEPTENTRION’ JOZEF DELEU

Foire du Livre de Bruxelles, nog tot 17 februari in Tour & Taxis in Brussel, www.flb.be

Terug naar boven