2017 Gedichtendag

Op gedichtendag 2017 las de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, voor uit het Nieuw Groot Verzenboek.