2015 Politieke inmenging bij VRT loert om de hoek

UITTREDEND RAADSLID JOZEF DELEU VREEST PARTIJPOLITIEK IN RAAD VAN BESTUUR

Politieke inmenging bij VRT loert om de hoek

Na negen jaar zit Jozef Deleu, oprichter van de Vlaams-Nederlandse organisatie Ons Erfdeel, niet meer in de raad van bestuur van de VRT. Hij is bezorgd over de toekomst van de openbare omroep. ‘De leden van de raad van bestuur mogen geen handpoppen worden van politieke partijen.’

Maandag komt de nieuwe raad van bestuur van de VRT voor het eerst samen. Een week eerder, de 19de, zat Jozef Deleu voor de laatste keer mee aan tafel. Negen jaar heeft de oprichter van Ons Erfdeel en het poëzietijdschrift Het Liegend Konijn er op vraag van de SP.A mee bepaald wat de koers van de VRT moest zijn. Negen jaar heeft hij gezwegen. Nu is hij bezorgd over de toekomst van de openbare omroep. ‘De laatste vier jaar functioneerde de raad voortreffelijk. Er was veel samenhang. Luc Van den Brande was een uitstekende voorzitter. We waren kritisch maar constructief – de VRT blijft tenslotte het grootste cultuurinstituut van Vlaanderen.’

Wat brengt de toekomst voor de VRT, denkt u?
‘De voorbije vijf jaar moest de VRT nooit geziene besparingen doorvoeren. Die besparingen hadden kwalijke gevolgen voor de kwaliteit van de televisieprogramma’s. De Vlaamse regering verwacht bovendien van de VRT dat ze voortdurend innoveert. De openbare omroep heeft een voortrekkersrol voor de audiovisuele media in Vlaanderen. Het is vreemd dat uitgerekend op het vlak van innovatie de financiële middelen worden teruggeschroefd. Dat werkt ontmoedigend.’

De vorige raad van bestuur stond bekend om zijn hart voor de openbare omroep. Wat denkt u van de nieuwe ploeg?
‘De parlementaire fracties dragen de leden van de raad van bestuur voor en de regering benoemt ze. Na hun benoeming zouden ze in de eerste plaats het belang van de openbare omroepmoeten behartigen. Dat is legitiem. Nu zou er zich weleens een vervelend probleem kunnen voordoen. De raad van bestuur, nu benoemd voor de periode 2015-2019, is voor een kwart samengesteld uit gewezen politici. Dat Luc Van den Brande als voorzitter op post blijft, is een uitstekende zaak. Hij is met kennis van zaken een vurig pleitbezorger van een onafhankelijke koers. Maar het is voor mij een raadselwaarom de partijen Groen, SP.A en Open VLD een gewezen politiek mandataris afvaardigden naar deze nieuwe raad. Tenzij ze daarmee het signaalwillen geven dat de partijpolitiek zich weer iets meer tegen de VRT zal aanschurken.’
‘Dat lijkt me geen positieve evolutie. De leden van de raad moeten voor de belangen van de VRT opkomen. Ze mogen geen handpoppen worden van partijpolitieke of andere belangen. De media vormen een reële macht in onze democratie. De vrees voor partijpolitieke inmenging in de openbare omroep is niet denkbeeldig. Persoonlijk heb ik in het voorbije decennium nooit één richtlijn gekregen van de SP.A, de partij die mij als “onafhankelijke” naar de raad van bestuur heeft afgevaardigd. En zo hoort het eigenlijk, voor elk raadslid.’

U hebt ook een probleem met Rudy De Kerpel als regeringsvertegenwoordiger in de raad van bestuur.
‘De minister van Media, Sven Gatz (Open VLD), heeft inderdaad een lid van de vorige raad van bestuur benoemd tot regeringsvertegenwoordiger in de huidige raad (Rudy De Kerpel, red.). Dat bij deze benoeming partijpolitiek een rol speelde, is niet het probleem, wél het feit dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van raadslid maar een koele minnaar bleek te zijn van de openbare omroep. Het is maar de vraag of de nieuwe raad nu een “oeil de Moscou” in zijn midden heeft, dat misschien meer obstructie dan inzicht zal bieden. Ik hoop dat de minister zich goed laat informeren.’

Wat moet er gebeuren om de toekomst van de VRT te vrijwaren?
‘Om te beginnen moet de Vlaamse regering de talentvolle medewerkers van de VRT hun werk laten doen. Maar de regering moet ook voldoende middelen ter beschikking stellen. Als de VRT jaar na jaar miljoenen moet inleveren, dan is het bijna onmogelijk om nog een strategie op lange termijn uit te zetten. De overheid moet van de VRT meer inhoud en meer kwaliteit eisen op het vlak van informatie en cultuur. Dat zijn de twee domeinen waar de openbare omroep het verschil moet maken.’ ‘De samenwerking met de commerciële mediabedrijven moet ook worden versterkt. De VRT moet beter met hen overleggen om te voorkomen dat marktverstorende initiatieven de relaties vertroebelen. Het moet mogelijk zijn om hierover in de nieuwe beheersovereenkomst duidelijker afspraken vast te leggen.’
‘Er is veel talent in Vlaanderen, maar we zijn een te klein taalgebied om de concurrentie nog meer op te poken. Een realistische visie is onontbeerlijk. Misschien moet de mediaminister zich daar eens serieus mee bezighouden.’

Bron: VALERIE DROEVEN in DE STANDAARD ZATERDAG 24, ZONDAG 25 JANUARI 2015, CULTUUR & MEDIA pagina C9

 

Terug naar boven